I september 2023 invigde Uniper en ny anläggning med en innovativ fiskskruv vid Finsjö övre kraftverk i Emån. Konstruktionen skall nu utvärderas under en försöksperiod. Utvärderingen skall bl.a. göras med hjälp av nya automatiska fiskräknare från TiVA. Det har därför monterats övervakningsutrustning på olika ställen i skruven samt som jämförelse även i det befintliga omlöpet som utgör en alternativ vandringsväg. 

Detta är extra intressant för vår del eftersom omlöpet konstruerades av Fiskevårdsteknik redan i slutet av 1990-talet. Omlöpet som var en av de första större naturliknande fiskvägarna som byggdes i Sverige, har varit i kontinuerlig drift i 23 år och ser nu om möjligt ännu mera naturliknande och funktionell ut.

Omlöpet utrustades redan från start med en fiskräknare. Under en period av uppföljning på några år i början av 2000-talet kunde det konstateras att det steg ett 10-tal stora laxfiskar varje år genom omlöpet. Nyfikenheten var därför stor när vi nu så många år senare fick möjligheten att se om antalet lekvandrande laxfiskar ökat. Resultatet efter de första 6 veckornas drift överträffar våra vildaste förväntningar. I omlöpet har på denna korta tid 102 havsöringar, 8 laxar, 2 malar, 2 ålar och ett 40-tal mindre fiskar av olika arter passerat.