I förra veckan var Fiskevårdsteknik och mätte in ett vandringshinder uppe i Jämtland. Våra konsulter fick uppleva ett otroligt vackert vinterlandskap och en lyckad inmätning trots isiga vadare!