Efter många års planering, projektering och entreprenad är äntligen arbetet med några av Sveriges mest avancerade fiskvägar färdigt. Lördagen den 30 sep inviger Fortum fiskvägarna vid Spjutmo vattenkraftverk. Läs mer om invigningen här.

Fiskvägarna är de första i en serie på tre stora fiskvägar för både upp- och nedvandring vid Spjutmo, Blyberg och Väsa kraftverk i Österdalälven. Fiskvägarna har byggts för att återskapa fria vandringsvägar upp och ned till sina lekområden för bland annat öring från Siljan.

Fiskvägen för uppvandrande fisk är utformad som en 22 meter hög, 4 meter bred och 550 meter lång dubbel slitsränna med ett vandringsflöde på hela 1 m3/s. Fiskvägen saknar motstycke i Sverige inte bara genom sina stora dimensioner men också på sättet den är byggd. För att kunna placera utloppet på optimalt ställe och få plats med hela konstruktionen har stigrännan byggts som ett spiralformat parkeringshus i ett bergschakt. För att öka anlockningen tillförs upp till 4 m3/s extra lockvatten genom en innovativ, fiskvänlig och energisnål mammutpump.

Fiskvägen för nedvandrande fisk utgörs av 4 meter djupa, låglutande skärmar av fingaller framför turbinintagen som avleder fisk till en flyktränna där fisk på ett säkert sätt kan passera kraftverket.

Till allt detta har kontrollstationer för moderna fiskräknare i både upp- och nedvägar inrättats för att kunna följa upp funktionen och fiskbeståndens utveckling. Redan under en kort tids provdrift har resultaten visat sig vara positiva med passage av både stor lekvandrande öring och simsvaga lokala fiskarter.

Fiskevårdsteknik har varit med i hela processen genom att svara för idé och design av fiskvägarna, samt utgöra sakkunnigt beställarstöd under projektering och entreprenad. Vi önskar nu Fortum en fin dag på lördag och ser fram mot en strid ström av passerande fiskar.