Karlstad universitet har inom Vattenkraftens miljöforskningsprogram tagit fram en rapport där flera projekt som Fiskevårdsteknik har varit inblandade i finns med!

Rapporten handlar om miljöåtgärder i vattendrag där en sammanställning av erfarenheter kring miljöförbättrande åtgärder gjordes. Av de i rapporten 10 utvalda objekten har Fiskevårdsteknik varit ansvarig för tre; Finsjö övre & nedre, Herting och Nykvarn. Fiskevårdsteknik har inom dessa projekt varit med i hela processen, från idé till färdig fiskväg. Vi gjorde även förstudien till Anundsjö vilket innebär att Fiskevårdsteknik totalt varit inblandad i 4 av 10 projekt!

Ni kan läsa rapporten här.

Fiskvägen vid Herting består av ett inlöp med dubbla överfall.

Vid Nykvarn har ett omlöp anlagts i parkmiljö.

Läs mer om Herting

Läs mer om Nykvarn