De senaste veckornas nederbörd i samband med snösmältning har lett till höga flöden i Skåne. I Kävlingeån tvingades Sydvatten öppna regleringsdammen vid Vombsjön för att inte dammen skulle överspolas. Det har lett till höga flöden och översvämningar i hela Kävlingeån. Enligt SMHI har de inte uppmätts så höga flöden sedan de påbörjade mätningarna 1969.

Läs mer om översvämningarna i Kävlingeån:

https://sverigesradio.se/artikel/oppna-dammluckor-bakom-farliga-floden-i-kavlingean

https://www.sydsvenskan.se/2024-01-25/smhi-varnar-hogsta-flodena-i-kavlingean-pa-over-50-ar

https://www.sydsvenskan.se/2024-01-27/regnet-upphor-ljusning-i-sikte-for-vattendrankta-byar

Fiskvägen vid Rinnebäck stod klar sommaren 2022. Nu har fiskvägen fått sitt första riktiga högflödestest och vi kan konstatera att den fungerar precis som tänkt. Fiskvägen är lite svår att känna igen från normalflöden men funktionen är densamma. Tack vare att flödet ökar i takt med en ökad vattenföring så är också anlockningen bra, trots det höga flödet.

Fördelen med omlöp är också att de kräver väldigt lite underhåll. Omlöpet är erosionssäkrat upp till högsta högvattenstånd och i detta fall valde vi att spara mycket träd längs sidorna för beskuggning samt erosionssäkring. Så trots de höga flödena förväntar vi oss ingen påverkan på utformningen utöver att grus och småsten flyttar på sig på ett naturligt sätt.