Nu när de mest extrema vattenflödena börjat lugna sig i många delar av landet har Fiskevårdsteknik denna veckan äntligen kunnat åka ut och mäta in ett vandringshinder i Halland.

I nuläget finns det en äldre bassängtrappa som bara fungerar för hoppstarka fiskar under vissa förhållanden. Det finns goda förutsättningar att återskapa fria vandringsvägar som tar hänsyn till kulturvärdena vid dammen.