Igår var Fiskevårdsteknik uppe i Småland och utförde en inmätning vid Skäve kvarn i Kårestadsån. Skäve kvarn tillhör Mörrumsåns övre delar, ovan sjön Åsnen, och är upptagen i den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag, av verksamhetsutövaren, att ta fram underlag till en omprövning i Mark- och miljödomstolen.

Dammanläggningen vid Skäve kvarn, till vänster syns utloppskanalen.

Utöver själva inmätningen så var gårdagen den perfekta chansen att ge våran praktikant, Erik, en mer ”hands on”-upplevelse av vad det innebär att jobba hos oss!

Erik fick möjlighet att testa inmätning både med handhållen GPS och manuell mätsticka!