Omprövning vattenkraft nationella planen

Fiskevårdsteknik har sedan 2021 arbetat med omprövningen av Kärramölla kraftverk (läs mer här). Nu har anläggningen fått sin dom gällande omprövning med fortsatt drift och domen har även vunnit laga kraft.

Detta är den första domen i Sverige, inom den nationella planen, som ej syftar till utrivning utan att verksamheten får drivas vidare efter omprövningen, moderna miljövillkor har således fastställts!

Fiskevårdsteknik har hjälpt verksamhetsutövaren genom hela processen och tagit fram de handlingar som krävts för att genomföra en lyckad domstolsförhandling. Det har innefattat bl.a. teknisk beskrivning, miljökonsekvensbeskrivning samt genomförande av samråd.

Vi är mycket nöjda med utfallet ser positivt på att moderna miljövillkor har etablerats för verksamhetsutövarens anläggning!

Behöver ni hjälp med liknande arbeten, tveka inte att höra av er till info@fvt.se för en kostnadsfri offert.