I veckan var Fiskevårdsteknik ute i fält och mätte in hålldammen vid Vägla i Älmhults kommun. Dammen användes tidigare för reglering av Vitasjön till en nedströmsliggande kvarn. Vid lågvattensförhållanden innebär hålldammen ett vandringshinder för fisk och fauna och Fiskevårdsteknik kommer därför ta fram förslag för att möjliggöra fiskvandring förbi dammen på uppdrag av verksamhetsutövaren.

Vid inmätning mäter våra konsulter in dammen med hjälp av RTK-GPS för en exakt nivåbestämmelse och koordinatsättning. Vi skapar ett georefererat ortofoto genom att flyga med drönare och behandla bilderna med specialmjukvaror. Även traditionella hjälpmedel som tumstock och mätstickor används flitigt för att dokumentera samtliga relevanta mått. Genom att våra konsulter har kompetensen att mäta in med samtliga verktyg och vet vilka mått som behövs för jobbet kan vi genomföra en effektiv inmätning samtidigt som konsulten får en ovärderlig känsla för anläggningen. Vanligtvis kombineras fältdagen med ett möte med verksamhetsutövaren där vi diskuterar målsättningen och inhämtar viktig information.