Vi har arbetat med fiskvägarna vid Fridafors övre och nedre kraftstation under flera års tid och under gårdagen uppmärksammades de i lokalradion.

Här går det att lyssna på ett inslag från repotaget:

Fiskvägarna för uppströmsvandring utgörs av två rejäla fiskvägar i form av omlöp dimensionerade för att utan problem hjälpa storvuxen lax och havsöring att vandra upp. I och med den naturlika utformningen på fiskvägen så är det även möjligt för svagsimmande fiskar som ål, mört, abborre och gädda att utan problem passera.

För att skydda fisk från att passera kraftverkets turbiner har låglutande fingaller placerats framför intagen. I anslutningen till gallren finns speciellt utformade flyktöppningar som erbjuder fisken en säker passager förbi nedströms.

Extra spännande är fingallret vid Fridafors Nedre som är ett så kallat beta-galler med speciellt utformade gallerstål som vi designat och tillverkat själva. Gallerstålen är utformade på ett hydrologiskt fördelaktigt sätt vilket gör att det går att ha ett galler med liten spaltvidd för att fisk inte ska kunna passera mellan stålen men samtidigt inte skapa turbulens kring gallerstålen vilket medför fallförluster för kraftverksägaren. Gallren är utformade i tunn rostfri plåt men bockade på ett sådant sätt att de blir starka. Det medför ett lätt, starkt galler med lång livslängd.

Fridafors övre kraftverk
Omlöpets utlopp vid Fridafors övre kraftverkt. Till vänster i bild syns avledaren som leder nedvandrande fisk förbi kraftverket
Luckan som utgör flyktöppningar till det nya fiskgallret vid Fridafors nedre kraftverk