Fiskevårdsteknik har fått i uppdrag att ta fram ansökningshandlingar för flera kraftverk i Mörrumsåns övre delar (ovanför Åsnen). Samtliga objekt ingår i den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften och vi startade processen denna veckan genom att åka ut och göra inmätningar på alla platserna.