En fiskräknare som en Vaki Riverwatcher är en väl beprövad metod för att kunna räkna och observera fisk som rör sig upp och ner i ett vattendrag. Men ibland finns det tillfällen då man endast vill observera fiskars beteende utan att kvantitativt räkna dem. Vid sådana tillfällen fungerar vår undervattenskamera tillsammans med vår speciellt framtagna mjukvara utmärkt då den enbart spelar in video i samband med fiskrörelser.

Just en sådan situation och frågeställning dök upp i anslutning till en fiskfälla vars syfte är att fånga öring till avelsfisk för kompensationsutsättningar. Fällan fångar väldigt få fiskar trots att den normalt vittjas dagligen. För att få svar på frågor som om det rörde sig någon fisk i anslutning till fällan och om det gick att optimera placering, vittjningsrutiner osv. installerades en undervattenskamera i början av sommaren.

Resultaten lät inte vänta på sig och ganska snart gick det att konstatera att det inte var fisk som saknades. Flera stora öringar kunde observeras i anslutning till fällan och med hjälp av den höga videokvalitén kunde detaljstudier utföras. Majoriteten av öringarna tvekade och var inte benägna att simma in i fällan. De som simmade in i fällan stannade bara en kort stund innan de utan större svårigheter simmade ut från fällan igen. Och eftersom fällan vittjades som mest en gång om dagen så var sannolikheten att en öring skulle påträffas där väldigt liten.

Det är spännande att med relativt små medel och en kraftfull programvara kunna få svar på så många frågor. Nu fortsätter arbetet med att kunna sätta in rätt åtgärder för att öka anlockningen av fisk in i fällan och samtidigt försvåra för fisken att simma ut när de väl hittat in.

I filmen nedanför syns en öring i anslutning till fiskfällan.