Omprövning vattenkraft nationella planen

Fiskevårdsteknik inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för Kärramölla vattenkraftverk i Stensån.

Syftet med samrådet är att inför omprövning för moderna miljövillkor möjliggöra ett andrahandsyrkande gällande tillstånd för Kärramölla vattenkraftverk. Ni som vill läsa mera kan ladda ner ett samrådsunderlag här: Samrådsunderlag Kärramölla

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. 

Om ni önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post innan 2022-01-10 till Fiskevårdsteknik AB, Viktor Hebrand, viktor.hebrand@fvt.se.

 

Kontaktuppgifter för frågor gällande samrådet, vänligen vänd er till relevant person enligt nedan:

Tekniska frågor rörande åtgärderna

Viktor Hebrand

Tel: 0707-915680

Mail: viktor.hebrand@fvt.se

 

Med Vänlig Hälsning,

Fiskevårdsteknik AB