Limån

Limån är för tillfället väldigt aktuell i fiskevårdssammanhang och i skrivande stund pågår en rad åtgärder för att förbättra konnektiviteten i Limåns avrinningsområde. Bl.a. är tre stycken regleringsdammar i sjöarna Stor-Draggen, Ejen, och Kollsjön i färd med att ersättas utav naturliga sjöutlopp. Även en tillståndsprocess för att riva ut Limå- och Sågkvarns kraftverk är satt i drift . För att maximera effekten av dessa åtgärder har man också vänt blickarna mot återstående vandringshinder i systemet.

Ca 1,5 km uppströms Sågkvarns kraftverk finns två kvarndammar vid namn Altsarkvarn och Nykvarn. Båda dammarna utgör partiella vandringshinder och kan i dagsläget endast passeras av öring under gynnsamma förhållanden. Fiskevårdsteknik har därför, på uppdrag av Siljans Södra FVOF, påbörjat en utredning gällande potentiella lösningar på fiskvandringsproblematiken vid dessa två kvarndammar.