Miljöanpassning nationella planen

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Inga arbeten inom den nationella planen är för små eller för stora för oss på Fiskvårdsteknik. Vi sätter kundens önskemål främst och jobbar tillsammans med er för att uppnå önskvärt resultat inom ramarna för miljöanpassning i NaPen.

Under föregående vecka var vår kollega Andreas på plats, långt upp i Tvååkersåns vattenförekomst, och utförde ett uppstartsuppdrag. Tvååkersån ligger tidigt i Nationella planen och ska prövas redan under första halvan 2022.

Vattenkraftverket består av en turbin med en slukförmåga på ca 0,3 m³/s och används mestadels för elproduktion men även drift av en ramsåg förekommer. Verksamheten har nu gått i arv från far till son och intresset finns att driva anläggningen vidare.

Anläggningen utgör idag ett onaturligt vandringshinder och behöver åtgärdas för att uppfylla kraven om moderna miljövillkor. Vid platsbesöket utfördes en inmätning av den befintliga anläggningen för att få en uppfattning om vilka framtida åtgärder som kan tänkas vara lämpliga.

Behöver ni hjälp med miljöanpassning eller vill ha en offert för arbeten inom NaPen, tveka inte att höra av er!