Nu är det full fart på gäddorna i Nybroån som söker sig till åns lekområden. Gäddan återvänder ofta till den plats de föddes på för att leka, precis som lax och öring. Det kräver att eventuella fiskvägar är anpassade för både upp- och nedvandring samt fungerar vid låga temperaturer. Gäddorna i videon passerade fiskvägen vid Köpingebro i Nybroån som är ett bra exempel på en väl fungerande fiskväg.