Salmo trutta: (Author, copyrigth Eric Engbretson for U.S. Fish and Wildlife Service)

I Svartån som mynnar i sjön Sommen har omfattande åtgärder gjorts för att skapa fina lek- och uppväxtområden för Sommens stora sjövandrande öringar. Nu har äntligen en riktigt stor blank öring passerat fiskräknaren vid Tranås i Svartån. Nu hoppas vi att den stora blanka öringen får sällskap av fler storvuxna öringar som tillsammans kan ta de nya lekområdena i besittning.