2016-04-16 var det stor trafik för nedvandrande havsöringar i fiskräknaren vid Köpingebro i Nybroån. Vid vissa tillfällen passerade flera fiskar räknaren samtidigt i sin vandring tillbaka till havet.