DSC_4882
Den nya fiskvägen vid Herting kraftverk ligger i den ursprungliga åfåran och är en naturliknade fiskväg av typen dubbelt inlöp.

År 2013 ersattes den gamla tekniska fiskvägen  vid Herting kraftverk i Ätran med en ny naturliknande fiskväg av typen inlöp. Nu visar studier på uppvandrande lax att fiskvägen fungerar mycket bra.

FalkenbergKraftverket i Falkenberg_11
Herting kraftverk för anläggandet av den nya fiskvägen. Den gamla tekniska fiskvägen var en motströmsränna som enbart möjliggjorde passage för starksimmande fiskarter.
Herting kraftverk efter anläggandet av den nya fiskvägen. I samband med att den nya fiskvägen anlades återställdes den ursprungliga åfåran
Herting kraftverk efter anläggandet av den nya fiskvägen. I samband med att den nya fiskvägen anlades återställdes den ursprungliga åfåran.

Under förra året radiomärktes 30 laxar nedströms Herting kraftverk. Spårningen visade att en av fiskarna sannolikt blev fångad av en sportfiskare eller återvände till havs. Av de resterande 29 fiskarna som försökte passera Herting kraftverk lyckades samtliga passera fiskvägen inom loppet av 3 timmar. Det pekarpå en total passageeffektiviteten för uppvandrande starksimmande fiskarter på 100 %. Det är sannolikt första gången man har lyckats belägga en så pass hög effektivitet utan fördröjning.

Under kontrollen av 2014 års fiskvandring registrerades 14 fiskarter varav 9 utgörs av arter som inte kunnat passera kraftverket tidigare. Den nya fiskvägen förefaller därmed även möjliggöra passage för alla naturligt förekommande fiskarter, oavsett om det är stora eller små, starksimmande eller svagsimmande.

Resultatet tyder på att den nya naturliknande fiskvägen vid Herting kraftverk i Ätran är Sveriges bästa fiskväg.

DCIM100MEDIA
Fiskvandring i den nya fiskvägen övervakas med en kameraräknare som är belägen i den översta delen av den naturliknande fiskvägen. Varje passerande fisk filmas och kan ses på fiskdata.se.

Här kan ni följa fiskvandringen i den nya fiskvägen vid Herting krafverk live:
http://fiskdata.se/