Pm150520
Gestaltning av hur en återställning vid Marieberg kraftverk kan se ut

Under den senaste året har vi utrett möjliga åtgärder för att förbättra förutsättningarna för fiskvandringen vid Marieberg kraftverk i Mörrumsån. Nu är det beslutat att ett av förslagen blir verklighet.

Tillsammans har Eon, Sveaskog och Länsstyrelsen bestämt att år 2017 ska Marieberg kraftverk i Mörrumsån läggas ner och dammen rivas. Därmed kommer fria vandringsvägar för alla naturligt förekommande fiskarter att skapas och en lång sträcka med lek- och uppväxtområden för strömlekande fisk återställas.

Åtgärden är en mycket viktig åtgärd i arbetet med att minska utarmningen av biologisk mångfald.

DCIM100MEDIA
Marieberg kraftverk är det första vandringshindret som uppvandrande lax och havsöring möter. Nu ska kraftverket tas ur drift och dammen rivas.

Här kan ni läsa mer om nyheten:

http://www.mynewsdesk.com/se/eon/pressreleases/moerrumsaan-kommer-bli-ett-aennu-baettre-fiskevatten-1163773

http://www.sveaskog.se/press-och-nyheter/nyheter-och-pressmeddelanden/2015/ytterligare-satsning-pa-morrums-kronolaxfiske/

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/blekinge/river-kraftverk-for-battre-fiskliv

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/laxbingo-nar-kraftverk-rivs_4579028.svd

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6169540

http://www.kuriren.nu/nyheter/laxbingo-nar-kraftverk-rivs-8294068.aspx

http://hn.se/nyheter/sverige/1.3996550-laxbingo-nar-kraftverk-rivs

http://www.sydostran.se/karlshamn/stor-insats-for-fisket-i-morrumsan/