Omprövning vattenkraft nationella planen

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraften är i full gång och bland prövningsgrupperna först ut finner vi Stensån. Stensån mynnar i Laholmsbukten, nära Båstad, och har sina källflöden i norra Skåne. Den rinner längs Hallandsåsen med många inslag av forsande samt steniga partier och är klassad som riksintresse för naturvård och friluftsliv på grund av sina vilda lax- och öringstammar.

Nationell plan för omprövning av vattenkraft i Stensån
Stensåns många forsande och steniga partier har gett ån dess namn

Ca 13 km uppströms från Stensåns mynning finns ett mindre vattenkraftverk som med hjälp av oss på Fiskevårdsteknik nu ska upprätta bl.a. en teknisk beskrivning. Under veckan som passerat var våra kollegor Viktor och Andreas på plats och utförde en inmätning av den befintliga anläggningen.

Den tekniska beskrivningen kommer utgöra underlag i en kommande domstolsprövning. Tack vare vår erfarenhet vet vi vad som är viktigt gällande miljöanpassning och under åren har vi byggt upp ett rykte om att utföra arbeten som gagnar både verksamhetsutövare och miljön. I arbetet med en teknisk beskrivning upprättas ritningar över den nuvarande anläggningen samt sökta miljöanpassningsåtgärder.

Fingaller i kraftverkets intagskanal

På Fiskevårdsteknik arbetar vi mot både stora och små verksamhetsutövare och vi motsätter oss onödiga utredningar. Med kundens intresse i fokus koncentrerar vi oss på det som prövningen ska handla om: rimliga miljöåtgärder.

Behöver ni hjälp med miljöanpassning eller vill ha en offert för arbeten inom NaPen, tveka inte att höra av er!