Även i Hedefors är det full fart på byggnationerna av den nya fiskvägen. Bilder på hur arbetet fortskrider kan ses på länsstyrelsen hemsida.

Fiskvägen som är av typen omlöp har projekterats av Fiskevårdsteknik. Vi har även tagit fram en teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag samt illustrationsfilmer för projektet.

Schaktning av stigränna (Foto: Länsstyrelsen)
Bilaga från den tekniska beskrivningen

http://www.youtube.com/watch?v=XxndJUuOzQE?rel=0

 

http://www.youtube.com/watch?v=AKRPcFHgoaY?rel=0