Den ursprungliga åfåran har rensats ifrån träd
Schaktarbetet för det nya fingallret har påbörjats.