Arbetet med den nya kontrollstationen i Nybroån vid Köpingebro är i full gång. Efter att den gamla dammbyggnaden revs ut i under hösten 2012 har en ny längre skibordsdamm anlagts. Syftet med den nya dammen är att underlätta fiskpassagen förbi dammen samtidigt som det i kontrollstationen blir möjligt att räkna både upp och nedvandrande fisk.

Stativet till den nya kontrollstationen.
Stativet till den nya kontrollstationen

Utrivningen av dammen vid Köpingebro påbörjades under hösten 2012.

Dammen vid Köpingebro
Dammen vid Köpingebro
Utrivning av dammen påbörjas
Utrivning av dammen påbörjas
En ensam dammpelare kvar
En ensam dammpelare kvar
Hela dammen avlägsnad
Hela dammen avlägsnad

Uppdragsgivare för projektet vid Köpingebro är länsstyrelsen i Skåne län. Fiskevårdsteknik har varit med under hela processen från planering, projektering och framtagning av bygghandlingar. Den nya dammen och kontrollstationen beräknas vara färdigställda under våren 2013.

Utdrag från bygghandlingar vid Köpingebro
Utdrag från bygghandlingar vid Köpingebro