I förra veckan hölls ett seminarium om ”Vandringsfisk och fiskevårdsåtgärder internationellt, nationellt och regionalt” i Falkenberg. Seminariet som arrangerades av Falkenbergs kommun och organisationen Living North Sea hade ett 60-tal besökare. Vid seminariet presenterades aktuell information om nuvarande förvaltning, övervakning och åtgärder för vandringsfisk som lax och ål av inbjudna talare från bl.a. Falkenbergs kommun, Länsstyrelsen, Havs- och vattenmyndigheten, Sveriges Lantbruksuniversitet, Karlstad Universitet och Fiskevårdsteknik.

Fiskevårdsteknik redogjorde för planerna på att återställa vandringsvägarna för fisk vid Hertings kraftverk. Ett stort och omfattande arbete som vi varit engagerade i sedan 2003. De föreslagna åtgärderna går bl.a. ut på att riva ut den befintlig kraftverksdammen, återställa torrfåran, bygga ett nytt snedställt fingaller och en ny kontrollstation samt att ta den nya kraftstationen ur drift.”

Ladda ner föredraget