Nu är fiskgallret vid Hertings kraftstation på plats. Gallret är ett så kallat beta-galler, det vill säga ett galler som är snedställt i sidled. Gallret har horisontella spjälor av kompositmaterial med en spaltvidd på 15 mm.

Gallret i kombination med flyktöppningar för fisk, rensautomat, spollucka och spolränna säkerställer en säker transport för både fisk och drivgods.

Fiskgaller Herting
Det nya fiskgallret är på plats vid Hertings kraftverk. Därmed säkerställs en säker passage för både fisk och drivgods.