Idag har vi varit på plats och installerat gallerburen till kontrollstationen vid Köpingebro i Nybroån.

Mats och Bosse monterar lyftbalken för fiskräknaren
Mats och Bosse monterar lyftbalken för fiskräknaren
Stativet till kontrollsationen är på plats och gallerkalven för fiskräknaren är placerad centralt
Stativet till kontrollsationen är på plats och gallerkalven för fiskräknaren är placerad centralt
Gallerkalven till fiskräknaren
Gallerkalven till fiskräknaren
Mats är ute och går på den nya skibordsdammen
Mats är ute och går på den nya skibordsdammen