Blomsterström, Alsterån

Omlöp vid Blomsterströms kraftverk i Alsterån. Projektet omfattande förslag till fiskvägar, projektering, förfrågningsunderlag och beställarstöd vid entreprenad. Omlöpet är ca […]

Återställning av Önne å

Fiskevårdsteknik utförde förstudie och projektering för utrivning av Önne kraftverk med dammbyggnad vid sjön Unnens utlopp i Lidhultsån samt återställning […]