Kallstena, Hedströmmen

Förstudie och projektering av slitsränna vid Kallstena kraftverk i Hedströmmen. Slitsrännan har 21 bassänger med en fallhöjd på ca 12 […]

Blomsterström, Alsterån

Omlöp vid Blomsterströms kraftverk i Alsterån. Projektet omfattande förslag till fiskvägar, projektering, förfrågningsunderlag och beställarstöd vid entreprenad. Omlöpet är ca […]