Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Under våren var våra kollegor Viktor och Andreas ute i fält och genomförde ett antal uppstartsuppdrag inom ramarna för den nationella planen. Ni kan läsa mer om dessa här.

Vid Brukets kvarn i Örkelljunga har arbetet har nu fortskridit och övergått till att ta fram den tekniska beskrivningen. Den tekniska beskrivningen redovisar bl.a. anläggningens nuvarande förhållanden samt de tekniska lösningar som kommer att användas vid framtida förhållanden

Brukets kvarn har anor ifrån 1600-talet då man anlade en hålldamm för att driva en stångjärnshammare. I dagsläget utgör anläggningen ett artificiellt definitiv vandringshinder och inga fiskar har möjlighet att passera anläggningen. I Pinnån, vid Brukets kvarn, finns det dock inte någon havsvandrande lax eller öring eftersom dessa hindras av ett naturligt vattenfall, ca 4 km uppströms Pinnåns mynning i Rönne å.

Vid val av lösning brukar man fördelaktigt välja att anlägga en naturliknande fiskväg, såsom omlöp eller inlöp, då de erbjuder bäst passageeffektivitet samtidigt som de skapar nya strömhabitat. Men då platsen vid Brukets kvarn är begränsad anses en teknisk lösning vara ett fullgott alternativ.

Lösningen blev således en slitsränna vilket kommer att skapa passerbarhet för alla förekommande fiskarter. En slitsränna består av en serie bassänger, sammankopplade av en eller två vertikala öppningar (s.k. slitsar) i skiljeväggarna. Fiskar kan stegvis simma uppför rännan och vila i bassängerna mellan slitsarna.

Behöver ni hjälp med miljöanpassning eller vill ha en offert för arbeten inom NaPen, tveka inte att höra av er!