Fiskevårdsteknik har påbörjat en utredning gällande fiskvandring vid en damm i Hörbyån. Dammen som ägs av Hörby kommun, ligger mitt i centrala Hörby och utgör i dagsläget ett vandringshinder för fisk.

Gustaf och Mats har nyligen utfört inmätningar vid dammen där även undersökning av bottenprofilen i anslutning till anläggningen ingick. En drönarflygning utfördes även för att ge en bra bild av området och vilka förutsättningar som råder på platsen. Denna data kommer ligga till grund för vilka åtgärder som är aktuella för att lösa fiskvandringsproblematiken på bästa möjliga sätt och samtidigt ta hänsyn till övriga intressen.