Dammanläggning antagen i nationella planen

Nationell plan för omprövning av vattenkraft

Som ett första steg i arbetet med nationella planen erbjuder Vattenkraftens miljöfond ett uppstartsbidrag. Så fort ni som verksamhetsutövare blivit godkänd av fonden kan uppstartsbidraget nyttjas till att t.ex. täcka initiala kostnader för att kartlägga de grundläggande förutsättningarna för er anläggning. Dessa uppgifter kan sedan utgöra underlag för att handla upp den experthjälp som vidare krävs för att klara av en domstolsprövning.

Under onsdagen var våra kollegor Viktor och Andreas ute i fält och gjorde precis detta. De besökte 3 anläggningar i Pinnån som valt att nyttja uppstartsbidraget genom att anlita Fiskevårdsteknik.

Vid detta naturliga vattenfall har Pinnån en fallhöjd på ca 16 m

Besöken innebär en besiktning av den befintliga anläggningen samt dess omgivning. Detta för att kunna skapa sig en uppfattning om vilka arbeten som kan komma att bli aktuella vid en omprövning.

Resultatet av besöken mynnar ut i ett dokument där anläggningens förutsättningar beskrivs på ett sätt som gör det möjligt för anbudsgivare att offerera sina tjänster.

Behöver ni hjälp med miljöanpassning eller vill ha en offert för arbeten inom NaPen, tveka inte att höra av er!