Fördelaktigt så sker installation av en fiskräknare i anslutning till en fiskväg, t.ex. i ett utskov till ett omlöp eller i slitsränna. Detta eftersom en åfåra oftast är bredare och har en mer skiftande bottenstruktur än ett gjutet utskov eller en betongränna. Således innebär det en större utmaning eftersom man måste gallra av åfåran och få tätt mot botten samt strandkanter för att tvinga fisken att passera genom fiskräknaren.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar har vi på Fiskevårdsteknik varit ute i fält och installerat en fiskräknare. Vid denna installation fanns inget fiskvägsalternativ tillgängligt utan fiskräknaren skulle installeras fristående i vattendraget. Tack vare vår mångåriga erfarenhet av denna typ av uppdrag kunde vi erbjuda en bra och ändamålsenlig lösning!

Fiskräknaren står placerad i ett ramverk som i sin tur är placerad på botten av åfåran. Ramverket är tillverkat av rostfritt stål och är försedd med en vinsch för enkel upp- och nedhissning av fiskräknaren vid bl.a. rengöring.

För att leda in fisken genom fiskräknaren har gallersektioner placerats ut tvärs över åfåran. Gallerna är uppställda i en kryssformation med syftet att spärra av åfåran och leda fisken genom fiskräknaren. Fördelen med denna formation är att fisken leds in både uppifrån och nedifrån vilket resulterar i en mer rättvisande nettovandring.

När fiskräknaren väl var på plats dröjde det inte mer än 1 h innan första fisken, en gädda på ca 40 cm, passerade.

Dagen efter drog ett lågtryck in och himlen öppnade sig. Det kom ca 72 mm regn inom loppet av ett par timmar och i samband med regnet kom även de första lekvandrande havsöringarna!

Då öring är målart för fiskräkningen var det extra roligt att se dem passera så snabbt efter färdig installation.