Under förra veckan var Viktor och Gustaf på huvudförhandling för några av de första målen som behandlats i den nationella planen för vattenkraft. Ansökningarna avser avveckling av vattenkraftverken vid Västra kvarn och Ebbarp som är belägna i Rönne ås avrinningsområde. Åtgärderna kommer medföra fria vandringsvägar för alla akvatiska organismer och samtidigt skapa nya arealer med strömhabitat. Domslut väntas i mitten av mars och eventuellt kan åtgärderna utföras redan 2023.