Under sommaren har Fiskevårdsteknik i samarbete med Naturentreprenad genom en totalentreprenad utfört utrivning och återställning av f.d. Limå- och Sågkvarns kraftverk i Limån. Det är ett samverkansprojekt mellan Dala Energi, Leksands kommun och tre fiskevårdsområden som med ett ambitiöst naturfokus valt att återställa Limåns ursprungliga strömsträckor och fria vandringsvägar. Finansieringen kommer förutom från projektdeltagarna även från Naturskyddsföreningens Bra Miljövalsfond, genom försäljning av el märkt Bra miljöval, samt från Länsstyrelsen.

Fiskevårdsteknik har utöver entreprenaden även genomfört tillståndsansökan. Entreprenadarbetena genomfördes under juni – augusti och vi hann precis slutföra projektet innan regnet och högflödena kom. Nu har fisk fritt fram i Limån och vi hoppas att de första siljansöringarna på över 100 år redan är i färd med att besätta de fina lekplatserna i Limån.

Nedan syns bilder på hur det såg ut i Limån innan utrivningen och hur det såg ut på respektive plats under tiden som åtgärderna utfördes!

Dammen vid Sågkvarn – före åtgärd
Dammen vid Sågkvarn – under pågående arbeten