Semestern närmar sig med stormsteg och vi på Fiskevårdsteknik AB vill ta tillfället i akt att

önska er alla en glad och skön sommar!

 

Arbetet har rullat på under första halvan av 2020 och nedan kan ni se ett urval av alla de projekt vi arbetat med:

Förslag till fiskväg vid Kvarsebo övre, Norrköpings kommun

Inmätning av befintlig dammanläggning som ska utgöra underlag till en förstudie.

Läs mer om arbetet här:

http://www.fvt.se/miljoanpassning/inmatning-kvarseboan/

 

Fiskräknare i Turbinbron, Östtuna, Västerkvarn och Rällsälv

Uppstart av 4 stycken fiskräknare.

Läs mer om installationerna här:

http://www.fvt.se/fiskraknare-2/malarenergi-storsatsar-pa-fiskraknare/

Se vad som sker under ytan här:

Turbinbron på fiskdata.se

Östtuna på fiskdata.se

Västerkvarn på fiskdata.se

Rällsälv på fiskdata.se

 

Fiskvägar vid Fridafors, Mörrumsån

Nyanlagda fiskvägar vid kraftverk i Mörrumsån.

Läs mer om arbetet här:

http://www.fvt.se/miljoanpassning/fiskvagarna-vid-fridafors-slutbesiktigade/

 

Fiskväg vid Nykvarn, Stångån

Nyanlagd fiskväg i centrala Linköping.

Läs mer om arbetet här:

http://www.fvt.se/allmant/naturlik-fiskvag-i-linkoping/

Se vad som sker under ytan här:

Nykvarn på fiskdata.se

 

Trevlig sommar och semester önskar,