Efter en härlig sommarsemester är vi på Fiskevårdsteknik nu tillbaka med nya krafter och redo för en spännande höst!

Medan vi vilade upp oss gjorde laxarna och öringarna i Testeboån istället raka motsatsen. De har under sommaren påbörjat sin resa uppströms för att finna höstens lekplatser och på vägen har de passerat fiskräknaren i Strömsbro.

Ungefär 2 km uppströms från Testeboåns mynning i Bottenhavet ligger Strömsbro kraftverk där det i augusti 2015 installerades en elektronisk fiskräknare med kamera. Vattenmiljön har även tidigare återställts där ån varit flottledsrensad och lekområden för lax och havsöring har återskapats. Dagens laxbestånd i ån har byggts upp med hjälp av utsättningar av laxrom och yngel från Dalälven efter att ha varit helt borta under fyra decennier. Utsättningarna startade 2000 och pågick i sju år, men sedan 2007 har inga nya utsättningar gjorts och idag är det åter igen vild lax, och öring, som vandrar upp i Testeboån.

Många av fiskarna är återkommande vilket man ser genom märkning av fisk med PIT. Att fisken ges möjlighet till lek år efter år ger bra förutsättningar för ett starkt bestånd och det kan man tydligt se i Testeboån.

De fiskar som vandrat upp under sommaren har varit både många och stora och särskilt har en individ uppmärksammats.

Den 12/7-2020 kl 17:43 passerade en öring med en uppskattad* längd på 113 cm. Fiskar i den här storleken registreras ibland något missvisande längdmässigt då deras längd/höjd-faktor avviker från det normala och troligtvis kan det vara så även i detta fallet.

Det blev en stor nyhet då det är en av de största öringarna man observerat i Sverige och passagen blev omtalad i bl.a. Fiskejournalen och SVT Nyheter.

En mycket trevlig syn att se fiskar av den här storleken reproducera sig i våra svenska åar!
*= Fiskräknaren mäter egentligen inte fiskens längd utan dess höjd och räknar sedan om denna med en artspecifik empirisk faktor till en längd. Räknaren är programmerad att mäta höjden strax före ryggfenan vilket innebär att när fisken simmar genom skannern med huvudet först, dvs. som vid en normal uppströms passage, mäts höjden på huvudsidan om ryggfenan.