En fiskräknares primära uppgift är att räkna och observera fisk. Med hjälp av den inbyggda kameran, som filmar de passager som sker, är det också relativt enkelt att artbestämma individen. Även om fisk står i fokus för räkningen händer det ibland att andra arter passerar förbi och de blir då fångade på film. Detta hände nyligen i Nykvarn, Stångån – mitt inne i centrala Linköping!

Den 11/6, kl 02:11, passerade en utter genom fiskräknaren och tack vare den goda videokvalitén var det inga problem att artbestämma. Två dagar senare var det dags igen för uttern att visa upp sina simfärdigheter. Här kan ni se hur det såg ut:

Uttern är ett smidigt, långsmalt djur med korta ben, brett huvud och lång, muskulös svans. Den är en skicklig simmare som är mest aktiv på natten och vars huvudsakliga föda är fisk. De flesta djuren finns runt älvarna i de norra delarna av landet och den är mer sällsynt söderut. Uttern är rödlistad i Sverige och fridlyst.

Fiskräknaren som fångade uttern är placerad i de övre delarna av det nya anlagda omlöpet på Nykvarnsholmen, som vi på Fiskevårdsteknik AB varit med och tagit fram. Mer om omlöpet kan ni läsa här:

http://www.fvt.se/allmant/naturlik-fiskvag-i-linkoping/

Se mer av vad som sker under ytan i Nykvarn:

http://fiskdata.se/raknare/live/live.php?locationId=126