Länsstyrelsen mobila fiskräknare i Skåne har övervakat fiskbeståndet i Verkeån under 1 säsong och det är nu dags för den att vandra vidare till Råån. 

I juni förra året skickade Helsingborg stad in en ansökan om utrivning av Görarpsdammen och fiskräknaren har nu installerats för att dokumentera uppvandringen av fisk innan dammen ska rivas.