Mikael och Peter Andersson inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter till ett samrådsmöte inför en tillståndsansökan till Mark- och Miljödomstolen för utrivning av Ebbarp vattenkraftverk.

Syftet med projektet är att avsluta vattenverksamheten och återställa fria vandringsvägar i Bäljane å. Ni som vill läsa mera kan även ladda ner ett samrådsunderlag här: Samrådsunderlag Ebbarp

Samråd med särskilt berörda är ett led i tillstånds­processen. De synpunkter som lämnas beaktas i tillståndsprocessen. På samrådet kommer vi att informera om den planerade verksamheten, ta emot synpunkter och svara på frågor.

Om ni inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter, görs detta via e-post innan 2022-01-05 till Fiskevårdsteknik AB, Viktor Hebrand, viktor.hebrand@fvt.se. Hit kan ni även vända er med frågor innan samrådet via e-post eller per telefon 0707-915680.

När: Onsdagen den 22 december klockan 16.00 – 17.00

Var: Digitalt (länk erhålls vid anmälan)

Hjärtligt välkomna!