På uppdrag av länsstyrelsen i Västra Götaland har Fiskejournalen tagit fram en serie med vackra naturfilmer om livet i Säveån.

I den 5:e delen visas hur fiskräknaren från Vaki fungerar och hur den används för att övervaka livet i Säveån.

FISKDATA.SE kan du följa fiskvandringen i flera av våra svenska vattendrag.