Samråd Alafors

Fiskevårdsteknik, som ombud för Birgitta Arkdal, inbjuder berörda markägare, myndigheter, föreningar och andra intressenter att inkomma med synpunkter inför en […]

Torrsjö kraft

Nationell plan för omprövning av vattenkraft Den första prövningsgruppen i den nationella planen för omprövning av vattenkraft är inskickad sedan […]